Jak korzystać z kołowrotu?

how to use turnstile

Last updated on: 12 maja, 2024 11:07 am

Jak korzystać z kołowrotu?

Wiele osób nie wie, jak korzystać z bramki obrotowej lub jak ją konserwować po zakupie bramki obrotowej. Może to spowodować więcej obrażeń i awarii. Porozmawiajmy o tym, jak korzystać z kołowrotu. Jak wykorzystać bramki obrotowe w codziennym życiu?

Korzystanie z bramki obrotowej polega na przejściu przez bramkę obrotową lub barierę blokującą, zazwyczaj w obszarach kontrolowanego dostępu. Dokładne kroki mogą się nieznacznie różnić w zależności od rodzaju kołowrotów, ale ogólny proces wygląda następująco:

Podejdź do bramki obrotowej:

Idź w kierunku bramki obrotowej lub szlabanu.

Uwierzytelnianie:

W zależności od rodzaju bramki obrotowej może być konieczne uwierzytelnienie się. Typowe metody obejmują:

Karta dostępu lub klucz: Przytrzymaj kartę dostępu lub klucz w pobliżu czytnika kart lub przeciągnij go przez wyznaczone gniazdo.

Rozpoznawanie biometryczne: W przypadku systemów z funkcjami biometrycznymi, takimi jak rozpoznawanie odcisków palców lub twarzy, należy postępować zgodnie z instrukcjami systemu dotyczącymi określonego uwierzytelniania biometrycznego.

Poczekaj na autoryzację:

Po uwierzytelnieniu poczekaj, aż bramka obrotowa przyzna dostęp. Może to obejmować otwarcie bramki kołowrotu, odblokowanie ramienia obrotowego lub podobny mechanizm kołowrotu, w zależności od konstrukcji kołowrotu.

Przekazywanie:

Po uzyskaniu autoryzacji należy przejść przez otwartą bramkę lub kołowrót. Niektóre bramki obrotowe mogą być wyposażone w kierunkowskaz.

Automatyczne zamknięcie:

Po przejściu bramka obrotowa może się automatycznie zamknąć, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi. W niektórych przypadkach może to wymagać ręcznego resetowania.

Wyjdź lub kontynuuj:

Jeśli wjeżdżasz do strefy kontrolowanej, kontynuuj podróż do miejsca docelowego. Jeśli wychodzisz, podążaj wyznaczoną ścieżką, aby opuścić kontrolowany obszar.

Należy pamiętać, że systemy kołowrotów mogą się znacznie różnić. Niektóre z nich mogą być zwykłymi bramkami o wysokości do pasa, podczas gdy inne mogą być bramkami obrotowymi o pełnej wysokości lub drzwiami obrotowymi. Szczegółowe instrukcje użytkowania będą zależeć od konkretnego systemu kołowrotu zainstalowanego w danej lokalizacji. Zawsze postępuj zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami lub wytycznymi, aby zapewnić sprawny i bezpieczny dostęp.

Instrukcje użytkowania bramki obrotowej mogą się różnić w zależności od konkretnego typu i cech bramki obrotowej. Poniżej znajduje się jednak kilka ogólnych wskazówek dotyczących korzystania z różnych typów kołowrotów:

Bramka obrotowa z czytnikiem kart:

Podejdź do bramki obrotowej.

Przeciągnij lub stuknij autoryzowaną kartę ID lub IC w czytnik kart.

Poczekaj, aż bramka się otworzy, co zostanie zasygnalizowane zielonym światłem lub strzałką.

Przejdź przez otwartą bramę.

huśtawka obrotowa

Bramka obrotowa z kodem QR:

Stań przed obszarem skanowania kodu QR.

Przedstaw autoryzowany kod QR skanerowi.

Poczekaj na weryfikację i otwarcie bramki.

Przejdź przez otwartą bramę.

Bramka obrotowa z funkcją rozpoznawania twarzy:

Spójrz na kamerę na bramce obrotowej.

Poczekaj, aż system rozpoznawania twarzy zweryfikuje Twoją tożsamość.

Jeśli się powiedzie, bramka otworzy się, co zostanie zasygnalizowane zielonym światłem lub strzałką.

Przejdź przez otwartą bramę.

Automatyczna bramka biletowa:

Zweryfikuj swój bilet i dowód tożsamości przy pierwszej bramce.

Przejdź do drugiej bramki, gdzie kamera uchwyci twoją twarz.

Poczekaj na pomyślne rozpoznanie twarzy i otwarcie bramki.

Przejdź przez otwartą bramę.

Bramka obrotowa na odcisk palca:

Wprowadź swoje odciski palców w wyznaczonym obszarze identyfikacji.

W niektórych przypadkach może być używany w połączeniu z przeciągnięciem karty.

Poczekaj na weryfikację i otwarcie bramki.

Przejdź przez otwartą bramę.

Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami lub wytycznymi dotyczącymi używanego systemu kołowrotu. Ponadto ważne jest, aby zachować ostrożność i nie próbować sforsować bramki obrotowej bez odpowiedniego uwierzytelnienia, ponieważ może to prowadzić do nieprawidłowego działania lub obrażeń.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących bramki obrotowej zaleca się kontakt z odpowiednim personelem lub obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie to kluczowe kwestie podczas korzystania z bramek obrotowych w różnych środowiskach.

Środki ostrożności dotyczące korzystania z kołowrotu:

Jak korzystać z kołowrotu? Korzystanie z bramek obrotowych dla pieszych jest bardzo proste, nie musimy o tym zbyt wiele mówić. Powinniśmy zwrócić uwagę na korzystanie z bramek obrotowych. Skupiamy się na środkach ostrożności podczas korzystania z bramek obrotowych.

Podczas korzystania z bramki obrotowej należy podjąć następujące środki ostrożności, aby zapewnić płynne i bezpieczne przejście oraz działanie systemu:

Przygotowanie do weryfikacji tożsamości:

Przed zbliżeniem się do bramki upewnij się, że przygotowane są wymagane metody uwierzytelniania, takie jak przeciąganie kart, karty sensoryczne, odciski palców lub rozpoznawanie twarzy. Upewnij się, że odpowiednie dokumenty lub karty identyfikacyjne są w stanie nadającym się do użytku.

Stojący w centrum:

Podczas weryfikacji tożsamości należy stanąć na środku kanału, aby zapewnić skuteczne rozpoznanie ciała przez system. Nie stawaj po jednej stronie lub na krawędzi kanału, aby uniknąć wpływu na efekt rozpoznawania.
Przejście sekwencyjne: Ogólnie rzecz biorąc, przestrzegana jest zasada jednoosobowego przejścia, aby zapewnić, że każdy użytkownik przejdzie po weryfikacji tożsamości. Należy unikać sytuacji, w których wiele osób przeciska się lub próbuje przejść w tym samym czasie, aby zapewnić normalne działanie systemu.

Unikać uszkodzenia sprzętu:

Nie wolno celowo uszkadzać ani otwierać bramki siłą, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub nietypowych sytuacji należy zgłosić się do administratora urządzenia lub poprosić o pomoc.

Nie wymuszaj wejścia:

Jeśli uwierzytelnianie nie powiedzie się lub system wyemituje alarm, nie należy wymuszać wejścia do kanału. W nietypowych sytuacjach należy podjąć odpowiednie działania zgodnie z monitami systemu, a uwierzytelnianie może wymagać ponownego przeprowadzenia.

Posiadanie przy sobie ważnej karty lub dowodu tożsamości:

Korzystając z bramki wymagającej przeciągnięcia karty, należy mieć przy sobie ważną kartę lub dokument tożsamości. Unikaj używania przeterminowanych, uszkodzonych lub zgubionych kart.

Dlaczego warto używać kołowrotów?

Otwieranie awaryjne:

W sytuacji awaryjnej, jeśli wymagana jest ewakuacja lub przejście awaryjne, funkcja awaryjnego otwierania bramy powinna być znana i można ją otworzyć za pomocą przycisku awaryjnego na urządzeniu lub w inny określony sposób.

Przestrzegać zalecanego kierunku jazdy:

Niektóre bramki mają wyznaczone kierunki przejścia, takie jak przejście jednokierunkowe lub wyznaczone wejścia i wyjścia. Użytkownicy powinni działać w kierunku określonym przez urządzenie.

Przestrzegać przepisów dotyczących użytkowania:

Postępuj zgodnie z przepisami dotyczącymi użytkowania i wytycznymi kierownictwa oraz nie naruszaj odpowiednich przepisów. W szczególnych przypadkach może być konieczne zastosowanie określonych procedur przejścia.

Regularna konserwacja i kontrola:

Regularna konserwacja i kontrola sprzętu są przeprowadzane przez profesjonalny personel w celu zapewnienia normalnego działania sprzętu bramy. Nie wolno demontować ani regulować urządzenia bez upoważnienia.

Noś kartę przy sobie:

Jeśli wymagana jest zwykła karta weryfikacji tożsamości, zaleca się noszenie jej przy sobie, aby uniknąć częstego zapominania lub utraty.

Czytanie kart (mycie zębów, pobieranie odcisków palców itp.):

Należy unikać przeciskania się i popychania bramki kołowrotu przed zmianą świateł na zielone.

Nie należy opierać się ani siadać na skrzydle wahacza, gdy urządzenie nie jest używane.

Względy środowiskowe:

Nie używaj urządzenia na otwartym powietrzu lub w wilgotnym środowisku z substancjami żrącymi.

Zewnętrzne bramki obrotowe należy wyposażyć w urządzenia przeciwdeszczowe.

Przejście przez bramę:

Przejdź szybko przez bramkę; nie zatrzymuj się w obszarze roboczym.

Należy unikać przebywania w obszarze roboczym, gdy bramka jest wyłączona.

Środki ostrożności związane z wyładowaniami atmosferycznymi:

Unikaj używania bram zewnętrznych podczas wyładowań atmosferycznych, aby zapobiec uszkodzeniom.

Bezpieczeństwo i uziemienie:

Należy zapewnić niezawodne podłączenie przewodu uziemienia ochronnego systemu, aby zapobiec wypadkom.

Regularnie sprawdzaj podłączenie przewodu uziemienia ochrony systemu.

Konserwacja i czyszczenie:

Regularnie czyść bramkę obrotową miękką tkaniną, aby zachować jej wygląd.

Unikaj używania twardych przedmiotów lub wody do czyszczenia, aby zapobiec uszkodzeniu elektrycznych systemów sterowania.

Regularna inspekcja:

Regularnie sprawdzaj połączenia ruchomych części, elementów złącznych i przewodu uziemienia ochrony systemu.

Zapewnienie niezawodnego połączenia złączy i punktów okablowania.

Zakłócenia antyelektromagnetyczne:

Należy zachować odległość ponad 30 cm między czytnikiem kart a źródłem zasilania o dużym natężeniu prądu.

Debugowanie kontrolera dostępu:

Debugowanie kontrolera dostępu i oprogramowania systemowego pod kątem prawidłowego działania.

Działanie przejścia:

Podczas odczytu kartę należy trzymać prawidłowo, równolegle do obszaru wykrywania.

Przejdź przez bramę natychmiast po jej otwarciu.

Ewakuacja awaryjna:

Upewnij się, że bramka obrotowa pozostaje otwarta podczas ewakuacji awaryjnej.

Zachowanie pieszych:

Piesi nie powinni pozostawać w przejściu po wejściu.

Zachowaj pewną odległość między pieszymi.

Zalecenia dotyczące użytkowania na zewnątrz:

Bramek obrotowych należy używać na zewnątrz budynków w otwartych, wilgotnych lub korozyjnych środowiskach.

Jeśli bramka obrotowa wewnętrzna jest używana na zewnątrz, należy zakupić bramki obrotowe przeznaczone do użytku na zewnątrz.

Zalecenia ogólne:

Nie zderzaj się z panelem bramki, gdy jest on zamknięty, aby zapobiec zużyciu i uszkodzeniom.

Postępuj zgodnie z instrukcjami dla różnych typów kołowrotów.

Skontaktuj się z producentem w celu uzyskania pomocy technicznej lub konserwacji.

Te środki ostrożności są niezbędne do zapewnienia bezpiecznego i skutecznego działania bramek obrotowych oraz zapobiegania uszkodzeniom lub wypadkom.

Powyższe środki ostrożności opierają się na ogólnych scenariuszach użytkowania bramy, a konkretna sytuacja może się różnić w zależności od typu i przeznaczenia sprzętu. Podczas użytkowania użytkownicy powinni uważnie przeczytać odpowiednią instrukcję obsługi i postępować zgodnie ze wskazówkami administratora urządzenia, aby zapewnić bezpieczne i uporządkowane przejście.

jak korzystać z kołowrotu

Wreszcie, mówimy o konserwacji bramki obrotowej, wszystkie przedmioty powinny być konserwowane pod warunkiem częstego użytkowania, podobnie jak bramka obrotowa. Nie jest wszechmocny. Konieczne jest terminowe i regularne czyszczenie z kurzu wewnątrz i na zewnątrz obudowy, aby zapewnić normalne działanie urządzenia. Czystość i smarowanie: sprawdź, czy wnętrze bramki jest czyste i usuń kurz oraz inne zabrudzenia. Sprawdzić, czy części robocze nie są ściągnięte i przeprowadzić niezbędne smarowanie. Więcej szczegółów można znaleźć w innym artykule: konserwacja kołowrotów

Sharing this: